Wizyt: 223672
Biuletyn Informacji Publicznej
 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 1

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2013/2014 Działalność Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Zadania postawione dla CKZ w roku szkolnym 2013/2014 są realizowane w trzech pionach organizacyjnych:
I. Centrum Kształcenia Ustawicznego
II. Centrum Kształcenia Praktycznego
III. Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
 
I. CKZ realizuje zadania w formach pozaszkolnych (kursach)
 
A.     Kursy umiejętności zawodowych
 
1. Kursy podstawowe spawalnicze (od 100 do 120 godz.)
2. Kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (160 godz.)
3. Kurs księgowo- kadrowo- placowy (300 godz.)
4. Kurs księgowości (250 godz.)
5. Kurs kadrowo- płacowy (120 godz.)
6. Kurs obsługi komputera od podstaw – Moduł I (40 godz.)
7. Kurs obsługi komputera dla zaawansowanych – Moduł II (40 godz.)
8. Kurs grafiki komputerowej dla zaawansowanych – Moduł III (50 godz.)
9. Kurs obsługi programu graficznego CorelDraw (30 godz.)
10. Kurs obsługi programu graficznego PhotoShop (30 godz.)
11. Kurs obsługi programu komputerowego PŁATNIK (20 godz.)
12. Kurs obsługi programu komputerowego księgowego SYMFONIA (40 godz.)
13. Kurs obsługi programu komputerowego księgowego Insert GT-RACHMISTRZ
      (4 godz.)
14. Kurs obsługi programu komputerowego kadrowo- placowego               
      SYMFONIA+PŁATNIK (30 godz.)
15. Kurs obsługi programu komputerowego kadrowo- placowego LIDER + PŁATNIK 
      (30 godz.)
16. Kurs obsługi programu komputerowego kadrowo- placowego Insert
      GRATYFIKANT + PŁATNIK (30 godz.)
 
B.     Kursy i szkolenia różne:
1. Kursy BHP dla pracowników i pracodawców
2. Kurs przygotowawczy na kandydatów na wychowawców wypoczynku (36 godz.)
3. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku (10 godz.)
4. Kurs dla kierowników wycieczek (10 godz.)
5. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (8 godz.)
6. Kurs podstawowy język niemieckiego (30 godz.)
 
C.     Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

1. M.19- Użytkowanie obrabiarek skrawających
2. E.07- Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
3. A 36- Prowadzenie rachunkowości
 
II. CKP realizuje zadania prowadzenia zajęć praktycznych dla uczniów szkół
ZSE, ZSM i ZSB w Gorzowie Wlkp.
  1. Wykaz klas z ZSE, które uczęszczają na zajęcia praktyczne do CKZ
     1.1 Technikum:
          1.1.1 Klasa II TA – technik elektryk
          1.1.2 Klasa I tC- technik elektronik

     1.2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
          1.2.1 Klasa Ize- elektryk
          1.2.2 Klasa II ze- elektryk
          1.2.3 Klasa III ze – elektryk
          1.2.4 Klasa I zm- monter mechatronik
          1.2.5 Klasa II zm- monter mechatronik
          1.2.6 Klasa III zm- monter mechatronik
  1. Wykaz klas z ZSM, które uczęszczają na zajęcia praktyczne do CKZ
      2.1.Technikum:
            2.1.1 Klasa I A- technik mechanik
            2.1.2 Klasa II A- technik mechanik
            2.1.3 Klasa IV A- technik mechanik
       2.2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
            2.2.1 Klasa Ia- mechanik – monter maszyn i urządzeń
            2.2.2 Klasa II a- mechanik – monter maszyn i urządzeń
            2.2.3 Klasa III a- mechanik – monter maszyn i urządzeń
            2.2.4 Klasa II e- mechanik pojazdów samochodowych
  1. Wykaz klas z ZSB, które uczęszczają na zajęcia praktyczne do CKZ:
       3.1. Technikum:
             3.1.1 Klasa 203 (TS)- technik pojazdów samochodowych
             3.1.2 Klasa 303 (TS)- technik pojazdów samochodowych
       3.2. Zasadnicza Szkoła zawodowa:
             3.2.1 Klasa 132 (Ims) – mechanik samochodowy
             3.2.2 Klasa 232 (Ims) – mechanik samochodowy
 
III. Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizuje zajęcia z przedmiotów zawodowych dla młodocianych na kursach I, II, III stopnia w zawodach:
- piekarz
- cukiernik
- rzeźnik- wędliniarz
- sprzedawca
- kucharz małej gastronomii
- fryzjer
- ślusarz
- stolarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- blacharz
- lakiernik
- murarz
- elektryk 

W roku szkolnym 2013/2014 w CKZ realizowany jest przez Miasto Gorzów Wlkp. projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007- 2015, Działanie 4.2- Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 4.2.2- Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej Kategoria interwencji 75 – infrastruktura systemu oświaty.

Budżet projektu: 4 117 754,41 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi 4 117 754,41 zł, w tym wkład własny Miasta
Gorzowa Wlkp. 617 663,17 PLN
 
Tytuł projektu:
 
Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Przedmiot projektu:

Modernizacja 4 pracowni Centrum, pod kątem przygotowania do obsługi specjalistycznego sprzętu tj.:
  • pracowni obrabiarek skrawających
  • pracowni materiałoznawstwa i pomiarów warsztatowych
  • pracowni spawania
  • pracowni automatyki i sterowania
  § Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej na piętrze i ocieplenie elewacji południowo- zachodniej
  § Wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe związane bezpośrednio z praktyczna nauką zawodu
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia szkół zawodowych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego Gorzowa i regionu.

Projekt w swych zamierzeniach ma przyczynić się do poprawy ściśle określonych warunków realizacji kształcenia zawodowego, które wprowadziła nowa podstawa programowa, w tym wyposażenie pracowni warsztatowych, wymagających największych nakładów finansowych. Podejmowane działania spowodują konsolidację wyposażenia i sprzętu w jednym ośrodku, możliwość przeprowadzenia i rozszerzenia egzaminów zewnętrznych związanych z potrzebami rynku pracy.

 
[drukuj]

Autor: Administrator @ 15/11/2013 11:05
Opublikował: Administrator @ 15/11/2013 11:15
Ostatnia zmiana: Administrator @ 15/11/2013 11:15
Tekst wyświetlony: 0 razy.